دلار استرالیا سنا / فروش

Sana AUD Sell
نرخ فعلی:: 178,672 0.94
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 178,672 0.94
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 178,672 0.94
واحد پولی : ریال
کشور : استرالیا
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۸:۴۲:۰۶

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار استرالیا سنا / فروش 1,656 1,872 7,230 9,153 50,344 138,138

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 178,466 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 206 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 178,055 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 617 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 178,788 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 116 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 181,892 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,220 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.8%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی