درهم (سنا/فروش)

Sana AED Sell
نرخ فعلی:: 72,901 0.51
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 72,901 0.51
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 72,901 0.51
واحد پولی : ریال
کشور : امارات متحده عربی
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی