درهم (سنا/فروش)

Sana AED Sell
نرخ فعلی:: 72,526 1.56
ارز سنا (اسکناس)

نرخ فعلی: : 72,526 1.56

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 72,526 1.56

واحد پولی : ریال

کشور : امارات متحده عربی

شاخه : ارز سنا (اسکناس)

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات درهم (سنا/فروش)

در حال حاضر قیمت درهم (سنا/فروش) چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر درهم (سنا/فروش)
72,526 ریال
می باشد

قیمت درهم (سنا/فروش) روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت درهم (سنا/فروش) روز گذشته برابر با
71,412 ریال
بود

قیمت درهم (سنا/فروش) نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت درهم (سنا/فروش) نسبت به روز گذشته
1,114 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت درهم (سنا/فروش) در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای درهم (سنا/فروش) برابر با 72,526 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای درهم (سنا/فروش) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

72,526 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای درهم (سنا/فروش) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

72,526 ریال

قیمت درهم (سنا/فروش) نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر درهم (سنا/فروش) در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 3 آذر 1400  با رقم 72,661 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.18 درصدی یا 135 ریال درهم (سنا/فروش) نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت درهم (سنا/فروش) نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر درهم (سنا/فروش)   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 9 آبان 1400  با رقم 72,580 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.07  درصدی یا 54 ریال درهم (سنا/فروش) نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت درهم (سنا/فروش) نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر درهم (سنا/فروش) در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 9 شهریور 1400  با رقم 71,893 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.88 درصدی یا 633 ریال درهم (سنا/فروش) نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت درهم (سنا/فروش) نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر درهم (سنا/فروش) در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 خرداد 1400  با رقم 64,620 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 12.23 درصدی یا 7,906 ریال درهم (سنا/فروش) نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت درهم (سنا/فروش) نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر درهم (سنا/فروش) در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آذر 1399  با رقم 68,214 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.32 درصدی یا 4,312 ریال درهم (سنا/فروش) نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت درهم (سنا/فروش) تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای درهم (سنا/فروش) برابر است با 83,930 ریال که در تاریخ چهارشنبه 23 مهر 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در درهم (سنا/فروش) چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به درهم (سنا/فروش) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.104478 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید درهم (سنا/فروش) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 9 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به درهم (سنا/فروش) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.07 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در درهم (سنا/فروش) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 9 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به درهم (سنا/فروش)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.88 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در درهم (سنا/فروش) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به درهم (سنا/فروش) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  12.23 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در درهم (سنا/فروش) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به درهم (سنا/فروش)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.32 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم (سنا/فروش) نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.01  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم (سنا/فروش)، 0.07 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم (سنا/فروش) نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم (سنا/فروش)، 0.07 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم (سنا/فروش) نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 5.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم (سنا/فروش)،  0.07 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم (سنا/فروش) نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم (سنا/فروش)،  0.07 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم (سنا/فروش) نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 6.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم (سنا/فروش)،  0.07 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم (سنا/فروش) نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 20.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم (سنا/فروش)،  0.07 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم (سنا/فروش) نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 9.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم (سنا/فروش)،  0.07 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات درهم (سنا/فروش)

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی