دلار (سنا/خرید)

Sana USD Buy
نرخ فعلی:: 263,027 -
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 263,027 -
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 263,027 -
واحد پولی : ریال
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی