دلار (سنا/خرید)

Sana USD Buy
نرخ فعلی:: 259,897 3.2
ارز سنا (اسکناس)

نرخ فعلی: : 259,897 3.2

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 259,897 3.2

واحد پولی : ریال

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : ارز سنا (اسکناس)

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد دلار (سنا/خرید)

۰۸:۵۴:۴۳
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار (سنا/خرید) 8,329 4,309 4,238 37,274 22,059 143,101

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 267,450 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7,553 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.91%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 267,228 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7,331 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.82%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 265,216 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,319 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 254,054 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,843 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.3%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی