دلار سنا / خرید

Sana USD Buy
نرخ فعلی:: 276,630 0
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 276,630 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 276,630 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۷ آبان

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار سنا / خرید - 4,794 736 122,258 166,216 236,173

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 288,343 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11,713 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 286,368 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9,738 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 249,444 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 27,186 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 217,031 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 59,599 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 27.46%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی