لیر ترکیه (سنا/خرید)

Sana TRY Buy
نرخ فعلی:: 18,780 1.39
ارز سنا (اسکناس)

نرخ فعلی: : 18,780 1.39

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 18,780 1.39

واحد پولی : ریال

کشور : ترکیه

شاخه : ارز سنا (اسکناس)

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات لیر ترکیه (سنا/خرید)

در حال حاضر قیمت لیر ترکیه (سنا/خرید) چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر لیر ترکیه (سنا/خرید) 18,780 ریال می باشد

قیمت لیر ترکیه (سنا/خرید) روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت لیر ترکیه (سنا/خرید) روز گذشته برابر با 19,041 ریال بود

قیمت لیر ترکیه (سنا/خرید) نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت لیر ترکیه (سنا/خرید) نسبت به روز گذشته 261 ریال کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت لیر ترکیه (سنا/خرید) در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای لیر ترکیه (سنا/خرید) برابر با 18,780 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای لیر ترکیه (سنا/خرید) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

18,780 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای لیر ترکیه (سنا/خرید) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

18,780 ریال

قیمت لیر ترکیه (سنا/خرید) نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لیر ترکیه (سنا/خرید) در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 22 دی 1400  با رقم 18,644 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.72 درصدی یا 136 ریال لیر ترکیه (سنا/خرید) نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت لیر ترکیه (سنا/خرید) نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لیر ترکیه (سنا/خرید) در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 آذر 1400  با رقم 16,482 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 13.94  درصدی یا 2,298 ریال لیر ترکیه (سنا/خرید) نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت لیر ترکیه (سنا/خرید) نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لیر ترکیه (سنا/خرید) در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 27 مهر 1400  با رقم 27,937 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 32.77 درصدی یا 9,157 ریال لیر ترکیه (سنا/خرید) نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت لیر ترکیه (سنا/خرید) نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لیر ترکیه (سنا/خرید) در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 28 تیر 1400  با رقم 27,882 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 32.64 درصدی یا 9,102 ریال لیر ترکیه (سنا/خرید) نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت لیر ترکیه (سنا/خرید) نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لیر ترکیه (سنا/خرید) در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 دی 1399  با رقم 30,753 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 38.93 درصدی یا 11,973 ریال لیر ترکیه (سنا/خرید) نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت لیر ترکیه (سنا/خرید) تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای لیر ترکیه (سنا/خرید) برابر است با 40,537 ریال که در تاریخ دوشنبه 28 مهر 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در لیر ترکیه (سنا/خرید) چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به لیر ترکیه (سنا/خرید) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.183477 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید لیر ترکیه (سنا/خرید) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به لیر ترکیه (سنا/خرید) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 13.94 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در لیر ترکیه (سنا/خرید) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 27 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به لیر ترکیه (سنا/خرید)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 32.77 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در لیر ترکیه (سنا/خرید) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 28 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به لیر ترکیه (سنا/خرید) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  32.64 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در لیر ترکیه (سنا/خرید) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به لیر ترکیه (سنا/خرید)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 38.93 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیر ترکیه (سنا/خرید) نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.88  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیر ترکیه (سنا/خرید)، 13.94 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیر ترکیه (سنا/خرید) نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیر ترکیه (سنا/خرید)، 13.94 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیر ترکیه (سنا/خرید) نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیر ترکیه (سنا/خرید)،  13.94 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیر ترکیه (سنا/خرید) نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 11.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیر ترکیه (سنا/خرید)،  13.94 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیر ترکیه (سنا/خرید) نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 20.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیر ترکیه (سنا/خرید)،  13.94 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیر ترکیه (سنا/خرید) نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 10 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیر ترکیه (سنا/خرید)،  13.94 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لیر ترکیه (سنا/خرید) نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.92 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لیر ترکیه (سنا/خرید)،  13.94 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات لیر ترکیه (سنا/خرید)

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین