هزار وون کره سنا / خرید

Sana KRW Buy
نرخ فعلی:: 203,044 1.09
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 203,044 1.09
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 203,044 1.09
واحد پولی : ریال
کشور : کره جنوبی
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
دلار آزاد سنا / خرید 231,877 ۱۴:۳۸:۵۵ 1,216 0.53% 232,411 231,451 231,651 3,833 231,690 233,885
دلار آزاد سنا / فروش 236,561 ۱۴:۳۸:۵۵ 1,242 0.53% 237,105 236,125 236,329 3,911 236,370 238,610
یورو آزاد سنا / خرید 273,339 ۱۲:۵۲:۵۴ 396 0.14% 275,220 273,339 275,220 3,091 281,052 284,355
یورو آزاد سنا / فروش 278,861 ۱۲:۵۲:۵۴ 404 0.14% 280,780 278,861 280,780 3,154 286,728 290,100
دلار سنا / خرید 230,462 ۰۸:۳۰:۱۳ 2,683 1.16% 230,462 230,462 230,462 2,570 237,621 237,621
دلار سنا / فروش   232,555 ۰۸:۳۰:۱۴ 2,708 1.16% 232,555 232,555 232,555 2,593 239,780 239,780
یورو سنا / خرید 273,427 ۰۸:۳۰:۱۱ 3,354 1.23% 273,427 273,427 273,427 3,501 282,096 286,688
یورو سنا / فروش 275,911 ۰۸:۳۰:۱۱ 3,384 1.23% 275,911 275,911 275,911 3,532 284,658 289,292
پوند سنا / خرید 318,238 ۰۸:۳۰:۱۲ 3,899 1.23% 318,238 318,238 318,238 3,616 328,323 333,741
پوند سنا / فروش 321,129 ۰۸:۳۰:۱۲ 3,934 1.23% 321,129 321,129 321,129 3,648 331,305 336,772
درهم سنا / خرید  62,754 ۰۸:۳۰:۱۱ 730 1.16% 62,754 62,754 62,754 658 64,703 64,703
درهم سنا / فروش 63,324 ۰۸:۳۰:۱۱ 737 1.16% 63,324 63,324 63,324 664 65,291 65,291
فرانک سویس سنا / خرید 249,932 ۰۸:۳۰:۱۲ 3,064 1.23% 249,932 249,932 249,932 3,424 258,172 261,351
فرانک سویس سنا / فروش 252,202 ۰۸:۳۰:۱۲ 3,092 1.23% 252,202 252,202 252,202 3,455 260,517 263,725
یورو / صرافی‌های بانکی 159,900 ۸ مرداد - - 159,900 159,900 0 - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی