صد ین ژاپن (سنا/خرید)

Sana JPY Buy
نرخ فعلی:: 232,027 -
ارز سنا (اسکناس)

نرخ فعلی: : 232,027 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 232,027 -

واحد پولی : ریال

کشور : ژاپن

شاخه : ارز سنا (اسکناس)

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد صد ین ژاپن (سنا/خرید)

۹ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
صد ین ژاپن (سنا/خرید) - 2,083 1,928 17,950 12,027 136,027

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 233,188 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,161 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 234,571 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,544 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 235,635 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,608 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 228,430 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,597 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.57%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی