صد ین ژاپن (سنا/خرید)

Sana JPY Buy
نرخ فعلی:: 242,626 -
ارز سنا (اسکناس)

نرخ فعلی: : 242,626 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 242,626 -

واحد پولی : ریال

کشور : ژاپن

شاخه : ارز سنا (اسکناس)

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

‌میانگین متحرک (EMA) صد ین ژاپن (سنا/خرید)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 239,004.51
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 237,951.04
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 236,138.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 235,078.31
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 235,189.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 232,637.60
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 209,462.96

‌میانگین متحرک (SMA) صد ین ژاپن (سنا/خرید)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 238,397.4
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 236,073.7
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 234,708.95
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 235,226.8
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 233,672.86
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 234,733.69
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 214,572.06

سطوح ‌حمایت و مقاومت صد ین ژاپن (سنا/خرید)

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 242,626 242,626 242,626 - -
حمایت 2 (S2) 242,626 242,626 242,626 121,313 -
حمایت 1 (S1) 242,626 242,626 242,626 - 242,626
نقطه پیوت (PP) 242,626 242,626 242,626 121,313 242,626
مقاومت 1 (R1) 242,626 242,626 242,626 - 242,626
مقاومت 2 (R2) 242,626 242,626 242,626 121,313 -
مقاومت 3 (R3) 242,626 242,626 242,626 - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی