روپیه هند (سنا/خرید)

Sana INR Buy
نرخ فعلی:: 3,507 0.66
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 3,507 0.66
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 3,507 0.66
واحد پولی : ریال
کشور : هند
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

روپیه هند (سنا/خرید) در روز جاری

۰۸:۵۴:۲۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
3,507 08:54:27 - - 23 0.66% - - 23 34
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی