روپیه هند (سنا/خرید)

Sana INR Buy
نرخ فعلی:: 3,494 -
ارز سنا (اسکناس)

نرخ فعلی: : 3,494 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 3,494 -

واحد پولی : ریال

کشور : هند

شاخه : ارز سنا (اسکناس)

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات روپیه هند (سنا/خرید)

در حال حاضر قیمت روپیه هند (سنا/خرید) چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر روپیه هند (سنا/خرید)
3,494 ریال
می باشد

قیمت روپیه هند (سنا/خرید) روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت روپیه هند (سنا/خرید) روز گذشته برابر با
3,494 ریال
بود

قیمت روپیه هند (سنا/خرید) نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت روپیه هند (سنا/خرید) نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت روپیه هند (سنا/خرید) در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای روپیه هند (سنا/خرید) برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای روپیه هند (سنا/خرید) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3,494 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای روپیه هند (سنا/خرید) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3,494 ریال

قیمت روپیه هند (سنا/خرید) نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند (سنا/خرید) در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 7 آذر 1400  با رقم 3,575 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.26 درصدی یا 81 ریال روپیه هند (سنا/خرید) نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت روپیه هند (سنا/خرید) نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند (سنا/خرید)   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آبان 1400  با رقم 3,587 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.59  درصدی یا 93 ریال روپیه هند (سنا/خرید) نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت روپیه هند (سنا/خرید) نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند (سنا/خرید) در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1400  با رقم 3,582 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.45 درصدی یا 88 ریال روپیه هند (سنا/خرید) نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت روپیه هند (سنا/خرید) نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند (سنا/خرید) در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 3,165 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 10.39 درصدی یا 329 ریال روپیه هند (سنا/خرید) نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت روپیه هند (سنا/خرید) نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه هند (سنا/خرید) در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 26 آذر 1399  با رقم 3,200 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 9.18 درصدی یا 294 ریال روپیه هند (سنا/خرید) نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت روپیه هند (سنا/خرید) تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای روپیه هند (سنا/خرید) برابر است با 3,750 ریال که در تاریخ یکشنبه 20 مهر 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در روپیه هند (سنا/خرید) چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند (سنا/خرید) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.720669 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید روپیه هند (سنا/خرید) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند (سنا/خرید) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.59 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در روپیه هند (سنا/خرید) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 14 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند (سنا/خرید)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.45 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در روپیه هند (سنا/خرید) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند (سنا/خرید) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  10.39 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در روپیه هند (سنا/خرید) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 26 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به روپیه هند (سنا/خرید)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 9.18 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند (سنا/خرید) نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 5.04  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند (سنا/خرید)، 2.59 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند (سنا/خرید) نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند (سنا/خرید)، 2.59 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند (سنا/خرید) نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند (سنا/خرید)،  2.59 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند (سنا/خرید) نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 13.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند (سنا/خرید)،  2.59 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند (سنا/خرید) نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند (سنا/خرید)،  2.59 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند (سنا/خرید) نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 21. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند (سنا/خرید)،  2.59 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه هند (سنا/خرید) نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 17.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه هند (سنا/خرید)،  2.59 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات روپیه هند (سنا/خرید)

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی