یورو سنا / خرید

Sana EUR Buy
نرخ فعلی:: 261,109 4.5
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 261,109 4.5
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 261,109 4.5
واحد پولی : ریال
کشور : منطقه اروپا
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۹:۰۰:۰۶

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یورو سنا / خرید 11,249 11,611 19,782 43,179 80,792 197,187

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 259,361 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,748 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 271,490 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10,381 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.98%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 282,773 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21,664 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 288,139 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 27,030 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.35%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی