یورو سنا / خرید

Sana EUR Buy
نرخ فعلی:: 307,307 0.44
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 307,307 0.44
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 307,307 0.44
واحد پولی : ریال
کشور : منطقه اروپا
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۹:۰۹:۱۵

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یورو سنا / خرید 1,364 4,617 6,424 26,029 3,691 204,621

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 309,979 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,672 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.87%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 310,048 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,741 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.89%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 295,097 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12,210 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 284,785 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22,522 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.91%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی