یورو سنا / خرید

Sana EUR Buy
نرخ فعلی:: 308,477 -
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 308,477 -
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 308,477 -
واحد پولی : ریال
کشور : منطقه اروپا
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
دلار آزاد سنا / خرید 265,002 ۴ مهر - - 265,002 263,527 0 2,150 265,002 272,909
دلار آزاد سنا / فروش 270,354 ۴ مهر - - 270,354 268,849 0 2,193 270,354 278,421
یورو آزاد سنا / خرید 310,096 ۴ مهر - - 310,096 309,116 0 1,209 310,096 318,804
یورو آزاد سنا / فروش 316,360 ۴ مهر - - 316,360 315,360 0 1,234 316,360 325,244
دلار سنا / خرید 263,315 ۴ مهر - - 263,315 262,396 0 562 263,315 269,852
دلار سنا / فروش   265,707 ۴ مهر - - 265,707 264,780 0 567 265,707 272,303
یورو سنا / فروش 311,279 ۴ مهر - - 311,279 310,193 0 1,469 311,279 321,166
پوند سنا / خرید 360,208 ۴ مهر - - 360,208 358,952 0 1,730 360,208 371,501
پوند سنا / فروش 363,480 ۴ مهر - - 363,480 362,212 0 1,745 363,480 374,875
درهم سنا / خرید  71,699 ۴ مهر - - 71,699 71,450 0 153 71,699 73,479
درهم سنا / فروش 72,351 ۴ مهر - - 72,351 72,099 0 154 72,351 74,147
فرانک سویس سنا / خرید 284,767 ۴ مهر - - 284,767 283,773 0 1,093 284,767 295,868
فرانک سویس سنا / فروش 287,354 ۴ مهر - - 287,354 286,351 0 1,102 287,354 298,555
یورو / صرافی‌های بانکی 159,900 ۸ مرداد - - 159,900 159,900 0 - - -
دلار / صرافی‌های بانکی 120,500 ۷ مرداد - - 120,500 120,500 0 - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی