یووان چین سنا / خرید

Sana CNY Buy
نرخ فعلی:: 32,294 7.65
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 32,294 7.65
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 32,294 7.65
واحد پولی : ریال
کشور : چین
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۹:۰۰:۰۶

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یووان چین سنا / خرید 2,294 3,674 2,706 3,721 9,240 24,247

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 30,951 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,343 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31,609 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 685 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 33,113 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 819 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 33,977 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,683 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.21%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی