یووان چین سنا / خرید

Sana CNY Buy
نرخ فعلی:: 35,964 0
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 35,964 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 35,964 0
واحد پولی : ریال
کشور : چین
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲ تیر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یووان چین سنا / خرید - 303 1,810 708 13,964 27,917

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 36,139 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 175 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.49%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 35,878 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 86 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 34,237 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,727 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 33,982 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,982 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.83%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی