یووان چین (سنا/خرید)

Sana CNY Buy
نرخ فعلی:: 42,654 0.19
ارز سنا (اسکناس)

نرخ فعلی: : 42,654 0.19

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 42,654 0.19

واحد پولی : ریال

کشور : چین

شاخه : ارز سنا (اسکناس)

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد یووان چین (سنا/خرید)

۰۸:۳۹:۳۲
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
یووان چین (سنا/خرید) 82 1,087 1,091 7,935 6,382 24,215

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 41,997 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 657 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 41,749 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 905 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 41,271 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,383 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 39,400 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,254 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.26%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی