فرانک سویس (سنا/خرید)

Sana CHF Buy
نرخ فعلی:: 282,820 0.89
ارز سنا (اسکناس)

نرخ فعلی: : 282,820 0.89

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 282,820 0.89

واحد پولی : ریال

کشور : سوئیس

شاخه : ارز سنا (اسکناس)

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی