فرانک سویس سنا / خرید

Sana CHF Buy
نرخ فعلی:: 233,000 2.67
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 233,000 2.67
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 233,000 2.67
واحد پولی : ریال
کشور : سوئیس
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۹:۰۰:۰۷

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
فرانک سویس سنا / خرید 6,216 18,000 13,785 45,985 62,369 179,371

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 215,017 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17,983 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 234,592 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,592 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 246,664 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13,664 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.86%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 252,714 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19,714 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.46%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی