فرانک سویس (سنا/خرید)

Sana CHF Buy
نرخ فعلی:: 282,512 0.11
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 282,512 0.11
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 282,512 0.11
واحد پولی : ریال
کشور : سوئیس
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد فرانک سویس (سنا/خرید)

۰۸:۵۴:۱۸
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
فرانک سویس (سنا/خرید) 305 6,481 2,395 42,512 27,011 142,204

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 287,325 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,813 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.7%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 286,498 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,986 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 281,436 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,076 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 265,180 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17,332 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.54%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی