فرانک سویس (سنا/خرید)

Sana CHF Buy
نرخ فعلی:: 289,721 1.82
ارز سنا (اسکناس)

نرخ فعلی: : 289,721 1.82

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 289,721 1.82

واحد پولی : ریال

کشور : سوئیس

شاخه : ارز سنا (اسکناس)

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات فرانک سویس (سنا/خرید)

در حال حاضر قیمت فرانک سویس (سنا/خرید) چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر فرانک سویس (سنا/خرید)
289,721 ریال
می باشد

قیمت فرانک سویس (سنا/خرید) روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت فرانک سویس (سنا/خرید) روز گذشته برابر با
284,541 ریال
بود

قیمت فرانک سویس (سنا/خرید) نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت فرانک سویس (سنا/خرید) نسبت به روز گذشته
5,180 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت فرانک سویس (سنا/خرید) در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای فرانک سویس (سنا/خرید) برابر با 289,721 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای فرانک سویس (سنا/خرید) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

289,721 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای فرانک سویس (سنا/خرید) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

289,721 ریال

قیمت فرانک سویس (سنا/خرید) نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سویس (سنا/خرید) در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 7 آذر 1400  با رقم 290,685 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.33 درصدی یا 964 ریال فرانک سویس (سنا/خرید) نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت فرانک سویس (سنا/خرید) نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سویس (سنا/خرید)   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آبان 1400  با رقم 291,549 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.62  درصدی یا 1,828 ریال فرانک سویس (سنا/خرید) نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت فرانک سویس (سنا/خرید) نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سویس (سنا/خرید) در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1400  با رقم 286,221 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.22 درصدی یا 3,500 ریال فرانک سویس (سنا/خرید) نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت فرانک سویس (سنا/خرید) نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سویس (سنا/خرید) در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 256,704 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 12.86 درصدی یا 33,017 ریال فرانک سویس (سنا/خرید) نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت فرانک سویس (سنا/خرید) نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر فرانک سویس (سنا/خرید) در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 16 آذر 1399  با رقم 283,700 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.12 درصدی یا 6,021 ریال فرانک سویس (سنا/خرید) نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت فرانک سویس (سنا/خرید) تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای فرانک سویس (سنا/خرید) برابر است با 329,285 ریال که در تاریخ سه شنبه 22 مهر 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در فرانک سویس (سنا/خرید) چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به فرانک سویس (سنا/خرید) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.608514 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید فرانک سویس (سنا/خرید) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سویس (سنا/خرید) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.62 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در فرانک سویس (سنا/خرید) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 14 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سویس (سنا/خرید)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.22 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در فرانک سویس (سنا/خرید) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سویس (سنا/خرید) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  12.86 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در فرانک سویس (سنا/خرید) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 16 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به فرانک سویس (سنا/خرید)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.12 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سویس (سنا/خرید) نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.57  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سویس (سنا/خرید)، 0.62 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سویس (سنا/خرید) نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سویس (سنا/خرید)، 0.62 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سویس (سنا/خرید) نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سویس (سنا/خرید)،  0.62 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سویس (سنا/خرید) نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 22.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سویس (سنا/خرید)،  0.62 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سویس (سنا/خرید) نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 12.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سویس (سنا/خرید)،  0.62 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سویس (سنا/خرید) نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 25.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سویس (سنا/خرید)،  0.62 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در فرانک سویس (سنا/خرید) نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 20.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت فرانک سویس (سنا/خرید)،  0.62 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات فرانک سویس (سنا/خرید)

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی