دلار کانادا سنا / خرید

Sana CAD Buy
نرخ فعلی:: 204,675 0.53
ارز سنا (اسکناس)
نرخ فعلی: : 204,675 0.53
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 204,675 0.53
واحد پولی : ریال
کشور : کانادا
شاخه : ارز سنا (اسکناس)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۹:۲۴:۲۰

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار کانادا سنا / خرید 1,075 2,289 1,971 8,794 162 92,541

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 206,299 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,624 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.79%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 208,292 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,617 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.77%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 200,042 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,633 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 193,131 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11,544 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.98%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی