San Miguel Pref F

San Miguel Pref F
نرخ فعلی:: 78.8 0.19
بازار سهام فیلیپین
نرخ فعلی: : 78.8 0.19
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 78.8 0.19
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : بازار سهام فیلیپین
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۰:۱۲:۵۸

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
San Miguel Pref F 0.15 0.20 0.30 1.30 3.30 1.15

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 79 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 79 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 79 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 78 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.8 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.03%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی