Samui Airport Property Fund

Samui Airport Property Fund
نرخ فعلی:: 13.8 2.17
صندوق های سرمایه گذاری تایلند
نرخ فعلی: : 13.8 2.17
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 13.8 2.17
واحد پولی : -
کشور : تایلند
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری تایلند
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۷:۳۱:۵۴

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Samui Airport Property Fund 0.30 0.40 1.7120 2.20 1 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.8
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.8
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.15%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی