شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SAMBA Real Estate

SAMBA Real Estate
نرخ فعلی:: 15.46 0.13
صندوق های سرمایه گذاری عربستان
نرخ فعلی: : 15.46 0.13
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 15.46 0.13
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری عربستان
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه ۲۷ تیر

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
15.48 15.48 15.48 15.48 0.01 0.06% 2017/08/13 1396/05/22
15.47 15.47 15.47 15.47 0 - 2017/08/12 1396/05/21
15.47 15.47 15.47 15.47 0 - 2017/08/09 1396/05/18
15.47 15.47 15.47 15.47 0 - 2017/08/08 1396/05/17
15.47 15.47 15.47 15.47 0 - 2017/08/07 1396/05/16
15.47 15.47 15.47 15.47 0 - 2017/08/06 1396/05/15
15.47 15.47 15.47 15.47 0 - 2017/08/05 1396/05/14
15.47 15.47 15.47 15.47 0 - 2017/08/02 1396/05/11
15.47 15.47 15.47 15.47 0 - 2017/08/01 1396/05/10
15.47 15.47 15.47 15.47 0 - 2017/07/31 1396/05/9
15.47 15.47 15.47 15.47 0 - 2017/07/30 1396/05/8
15.47 15.47 15.47 15.47 0 - 2017/07/29 1396/05/7
15.47 15.47 15.47 15.47 0 - 2017/07/26 1396/05/4
15.47 15.47 15.47 15.47 0.01 0.06% 2017/07/25 1396/05/3
15.46 15.46 15.46 15.46 0 - 2017/07/24 1396/05/2
15.46 15.46 15.46 15.46 0 - 2017/07/23 1396/05/1
15.46 15.46 15.46 15.46 0 - 2017/07/22 1396/04/31
15.46 15.46 15.46 15.46 0 - 2017/07/19 1396/04/28
15.46 15.46 15.46 15.46 0 - 2017/07/18 1396/04/27

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی