شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Sabadell Rendimiento Empresa FI

Sabadell Rendimiento Empresa FI
نرخ فعلی 9.268 0
صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا
نرخ فعلی: 9.268 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 9.268 0
واحد پولی: یورو
کشور : اسپانیا
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۲۱ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Sabadell Rendimiento Empresa FI - 0.0030 0.0160 0.0330 0.0460 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 9 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.268 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.98%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 9 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.268 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.98%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 9 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.268 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.98%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 9 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.268 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.98%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی