شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Sabadell Prudente Empresa FI

Sabadell Prudente Empresa FI
نرخ فعلی 10.951 0
صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا
نرخ فعلی: 10.951 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 10.951 0
واحد پولی: یورو
کشور : اسپانیا
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی