Russia 2W

Russia 2W
نرخ فعلی:: 4.84 0
روسیه
نرخ فعلی: : 4.84 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 4.84 0
واحد پولی : -
کشور : روسیه
شاخه : روسیه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۷ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Russia 2W - 0.04 0.43 0.68 0.73 2.21

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.16
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.16
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.84
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.84
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی