روبل روسیه / کرون سوئد

RUB/SEK Ask
نرخ فعلی:: 0.122 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.122 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.122 -
واحد پولی : -
کشور : روسیه
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

روبل روسیه / کرون سوئد در روز جاری

۰۱:۲۲:۳۴
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.122 01:22:34 0.0044 3.74% - - - - 0.0044 -
0.1176 01:07:28 0.0043 3.66% 0.0044 3.74% 0.0044 3.74% - -
0.1219 01:02:43 - - 0.0001 0.08% 0.0001 0.08% 0.0043 -
0.1219 01:02:38 0.0004 0.33% 0.0001 0.08% 0.0001 0.08% 0.0043 -
0.1223 00:43:34 0.0003 0.25% 0.0003 0.25% 0.0003 0.25% 0.0047 -
0.122 00:22:24 - - - - - - 0.0044 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی