روبل روسیه / ریال عربستان

RUB/SAR Ask
نرخ فعلی:: 0.0505 0.2
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0505 0.2

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0505 0.2

واحد پولی : -

کشور : روسیه

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات روبل روسیه / ریال عربستان

در حال حاضر قیمت روبل روسیه / ریال عربستان چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر روبل روسیه / ریال عربستان
0.0505 ریال
می باشد

قیمت روبل روسیه / ریال عربستان روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت روبل روسیه / ریال عربستان روز گذشته برابر با
0.0504 ریال
بود

قیمت روبل روسیه / ریال عربستان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت روبل روسیه / ریال عربستان نسبت به روز گذشته
0.0001 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت روبل روسیه / ریال عربستان در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای روبل روسیه / ریال عربستان برابر با 0.0503 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای روبل روسیه / ریال عربستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0505 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای روبل روسیه / ریال عربستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0501 ریال

قیمت روبل روسیه / ریال عربستان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / ریال عربستان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 3 آذر 1400  با رقم 0.0501 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.79 درصدی یا 0.0004 ریال روبل روسیه / ریال عربستان نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت روبل روسیه / ریال عربستان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / ریال عربستان   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آبان 1400  با رقم 0.0525 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.8  درصدی یا 0.002 ریال روبل روسیه / ریال عربستان نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت روبل روسیه / ریال عربستان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / ریال عربستان در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 9 شهریور 1400  با رقم 0.0513 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.55 درصدی یا 0.0008 ریال روبل روسیه / ریال عربستان نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت روبل روسیه / ریال عربستان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / ریال عربستان در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 خرداد 1400  با رقم 0.0511 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.17 درصدی یا 0.0006 ریال روبل روسیه / ریال عربستان نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت روبل روسیه / ریال عربستان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / ریال عربستان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آذر 1399  با رقم 0.0494 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.22 درصدی یا 0.0011 ریال روبل روسیه / ریال عربستان نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت روبل روسیه / ریال عربستان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای روبل روسیه / ریال عربستان برابر است با 0.0615 ریال که در تاریخ شنبه 21 دی 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / ریال عربستان چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / ریال عربستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.408451 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید روبل روسیه / ریال عربستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / ریال عربستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.8 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در روبل روسیه / ریال عربستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 9 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / ریال عربستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.55 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در روبل روسیه / ریال عربستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / ریال عربستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  1.17 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در روبل روسیه / ریال عربستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / ریال عربستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.22 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / ریال عربستان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.01  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / ریال عربستان، 3.8 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / ریال عربستان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / ریال عربستان، 3.8 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / ریال عربستان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / ریال عربستان،  3.8 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / ریال عربستان نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / ریال عربستان،  3.8 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / ریال عربستان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 6.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / ریال عربستان،  3.8 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / ریال عربستان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 20.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / ریال عربستان،  3.8 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / ریال عربستان نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 11.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / ریال عربستان،  3.8 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات روبل روسیه / ریال عربستان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی