روبل روسیه / روپیه پاکستان

RUB/PKR Ask
نرخ فعلی:: 2.3725 0.18
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 2.3725 0.18

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.3725 0.18

واحد پولی : -

کشور : روسیه

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات روبل روسیه / روپیه پاکستان

در حال حاضر قیمت روبل روسیه / روپیه پاکستان چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر روبل روسیه / روپیه پاکستان
2.3725 ریال
می باشد

قیمت روبل روسیه / روپیه پاکستان روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت روبل روسیه / روپیه پاکستان روز گذشته برابر با
2.3752 ریال
بود

قیمت روبل روسیه / روپیه پاکستان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت روبل روسیه / روپیه پاکستان نسبت به روز گذشته
0.0027 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت روبل روسیه / روپیه پاکستان در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای روبل روسیه / روپیه پاکستان برابر با 2.3808 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای روبل روسیه / روپیه پاکستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.3814 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای روبل روسیه / روپیه پاکستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.3688 ریال

قیمت روبل روسیه / روپیه پاکستان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / روپیه پاکستان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 2.3563 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.68 درصدی یا 0.0162 ریال روبل روسیه / روپیه پاکستان نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت روبل روسیه / روپیه پاکستان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / روپیه پاکستان   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 2.3894 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.7  درصدی یا 0.0169 ریال روبل روسیه / روپیه پاکستان نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت روبل روسیه / روپیه پاکستان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / روپیه پاکستان در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 2.2973 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.27 درصدی یا 0.0752 ریال روبل روسیه / روپیه پاکستان نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت روبل روسیه / روپیه پاکستان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / روپیه پاکستان در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1400  با رقم 2.1221 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 11.79 درصدی یا 0.2504 ریال روبل روسیه / روپیه پاکستان نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت روبل روسیه / روپیه پاکستان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / روپیه پاکستان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 2.1413 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 10.79 درصدی یا 0.2312 ریال روبل روسیه / روپیه پاکستان نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت روبل روسیه / روپیه پاکستان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای روبل روسیه / روپیه پاکستان برابر است با 2.5462 ریال که در تاریخ شنبه 21 دی 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / روپیه پاکستان چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / روپیه پاکستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.088492 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید روبل روسیه / روپیه پاکستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / روپیه پاکستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.7 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در روبل روسیه / روپیه پاکستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / روپیه پاکستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.27 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در روبل روسیه / روپیه پاکستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / روپیه پاکستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  11.79 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در روبل روسیه / روپیه پاکستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / روپیه پاکستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 10.79 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / روپیه پاکستان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.85  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / روپیه پاکستان، 0.7 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / روپیه پاکستان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / روپیه پاکستان، 0.7 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / روپیه پاکستان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 3.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / روپیه پاکستان،  0.7 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / روپیه پاکستان نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 4.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / روپیه پاکستان،  0.7 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / روپیه پاکستان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 8.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / روپیه پاکستان،  0.7 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / روپیه پاکستان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 35.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / روپیه پاکستان،  0.7 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / روپیه پاکستان نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 12.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / روپیه پاکستان،  0.7 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات روبل روسیه / روپیه پاکستان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی