روبل روسیه / پزو فیلیپین

RUB/PHP Ask
نرخ فعلی:: 0.6834 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.6834 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.6834 -

واحد پولی : -

کشور : روسیه

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات روبل روسیه / پزو فیلیپین

در حال حاضر قیمت روبل روسیه / پزو فیلیپین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر روبل روسیه / پزو فیلیپین
0.6834 ریال
می باشد

قیمت روبل روسیه / پزو فیلیپین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت روبل روسیه / پزو فیلیپین روز گذشته برابر با
0.6834 ریال
بود

قیمت روبل روسیه / پزو فیلیپین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت روبل روسیه / پزو فیلیپین نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت روبل روسیه / پزو فیلیپین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای روبل روسیه / پزو فیلیپین برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای روبل روسیه / پزو فیلیپین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.6838 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای روبل روسیه / پزو فیلیپین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.6834 ریال

قیمت روبل روسیه / پزو فیلیپین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / پزو فیلیپین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 0.6753 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.19 درصدی یا 0.0081 ریال روبل روسیه / پزو فیلیپین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت روبل روسیه / پزو فیلیپین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / پزو فیلیپین   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آبان 1400  با رقم 0.7049 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.05  درصدی یا 0.0215 ریال روبل روسیه / پزو فیلیپین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت روبل روسیه / پزو فیلیپین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / پزو فیلیپین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 0.6835 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.01 درصدی یا 0.0001 ریال روبل روسیه / پزو فیلیپین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت روبل روسیه / پزو فیلیپین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / پزو فیلیپین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 0.6549 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.35 درصدی یا 0.0285 ریال روبل روسیه / پزو فیلیپین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت روبل روسیه / پزو فیلیپین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / پزو فیلیپین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آذر 1399  با رقم 0.6549 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.35 درصدی یا 0.0285 ریال روبل روسیه / پزو فیلیپین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت روبل روسیه / پزو فیلیپین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای روبل روسیه / پزو فیلیپین برابر است با 0.8671 ریال که در تاریخ سه شنبه 19 تیر 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / پزو فیلیپین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / پزو فیلیپین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.029274 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید روبل روسیه / پزو فیلیپین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / پزو فیلیپین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.05 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در روبل روسیه / پزو فیلیپین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / پزو فیلیپین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.01 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در روبل روسیه / پزو فیلیپین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / پزو فیلیپین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  4.35 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در روبل روسیه / پزو فیلیپین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / پزو فیلیپین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.35 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / پزو فیلیپین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.78  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / پزو فیلیپین، 3.05 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / پزو فیلیپین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / پزو فیلیپین، 3.05 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / پزو فیلیپین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / پزو فیلیپین،  3.05 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / پزو فیلیپین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / پزو فیلیپین،  3.05 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / پزو فیلیپین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.68 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / پزو فیلیپین،  3.05 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / پزو فیلیپین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 43.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / پزو فیلیپین،  3.05 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / پزو فیلیپین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 19.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / پزو فیلیپین،  3.05 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات روبل روسیه / پزو فیلیپین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی