روبل روسیه / روپیه نپال

RUB/NPR Ask
نرخ فعلی:: 1.6239 0.2
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.6239 0.2
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.6239 0.2
واحد پولی : -
کشور : روسیه
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
AUD/BWP Ask 8.112 ۱۵:۰۸:۲۹ 0.0159 0.20% 8.121 8.0917 8.105 0.112 8.0961 8.2727
AZN/TRY Ask 4.9968 ۱۵:۰۸:۲۹ 0.0103 0.21% 4.9988 4.9825 4.9873 0.0032 5.0114 5.0327
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - -
CAD/BWP Ask 8.7723 ۱۵:۰۸:۲۹ 0.0318 0.36% 8.7835 8.7432 8.7509 0.2277 8.7405 9.0266
CNY/DZD Ask 21.03 ۱۴:۵۰:۳۷ 0.143 0.68% 21.169 21.029 21.169 0.03 21.211 21.211
DOG/EUSD Ask 0.2789 ۸ شهریور - - 0.29 0.2718 0 - - 0.331
HOT/USD Ask 0.0107 ۸ شهریور - - 0.0112 0.0106 0 - - 0.0117
HRK/TRY Ask 132.8194 ۱۵:۰۸:۳۷ 0.4266 0.32% 133.5355 132.7364 133.4176 0.8194 133.8341 134.1109
INR/KZT Ask 5.7905 ۱۵:۰۸:۳۴ 0.0166 0.29% 5.8099 5.7889 5.8091 0.2095 5.8071 5.8504
INR/RON Ask 0.0573 ۱۴:۰۸:۲۶ 0.0002 0.35% 0.0573 0.057 0.057 - 0.0571 0.0573
LIN/KUSD Ask 25.1259 ۸ شهریور - - 25.993 24.356 0 1.8741 - 28.7955
LUN/AUSD Ask 35.3425 ۸ شهریور - - 35.6883 32.2838 0 6.3425 - 35.3425
NGN/XOF Ask 1.3687 ۱۵:۰۸:۳۵ 0.0011 0.08% 1.3705 1.3664 1.3668 0.3687 1.3676 1.374
PLN/BGN Ask 4.2777 ۱۵:۰۸:۲۹ 0.009 0.21% 4.2917 4.2777 4.2876 0.2777 4.3027 4.3464
RON/HUF Ask 70.6652 ۱۵:۰۸:۳۳ 0.0076 0.01% 70.6739 70.5151 70.6282 0.3348 70.9245 71.5128
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی