روبل روسیه / دلار نامبیا

RUB/NAD Ask
نرخ فعلی:: 0.2126 0.81
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.2126 0.81
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.2126 0.81
واحد پولی : -
کشور : روسیه
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

روبل روسیه / دلار نامبیا در روز جاری

۱۸:۲۳:۰۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.2126 18:23:00 0.0001 0.05% 0.0017 0.81% 0.0015 0.71% 0.0016 -
0.2127 18:03:46 - - 0.0018 0.85% 0.0016 0.76% 0.0017 -
0.2127 18:03:35 0.0001 0.05% 0.0018 0.85% 0.0016 0.76% 0.0017 -
0.2126 17:23:18 0.0003 0.14% 0.0017 0.81% 0.0015 0.71% 0.0016 -
0.2123 17:04:02 - - 0.0014 0.66% 0.0012 0.57% 0.0013 -
0.2123 17:04:00 0.0003 0.14% 0.0014 0.66% 0.0012 0.57% 0.0013 -
0.2126 16:43:43 0.0002 0.09% 0.0017 0.81% 0.0015 0.71% 0.0016 -
0.2128 16:23:02 0.0002 0.09% 0.0019 0.90% 0.0017 0.81% 0.0018 -
0.2126 16:04:05 - - 0.0017 0.81% 0.0015 0.71% 0.0016 -
0.2126 16:04:00 0.0002 0.09% 0.0017 0.81% 0.0015 0.71% 0.0016 -
0.2124 15:44:07 0.0002 0.09% 0.0015 0.71% 0.0013 0.62% 0.0014 -
0.2122 15:22:56 0.0003 0.14% 0.0013 0.62% 0.0011 0.52% 0.0012 -
0.2119 15:03:51 - - 0.001 0.47% 0.0008 0.38% 0.0009 -
0.2119 15:03:51 0.0002 0.09% 0.001 0.47% 0.0008 0.38% 0.0009 -
0.2121 14:43:46 0.0007 0.33% 0.0012 0.57% 0.001 0.47% 0.0011 -
0.2128 14:04:02 - - 0.0019 0.90% 0.0017 0.81% 0.0018 -
0.2128 14:04:02 0.0003 0.14% 0.0019 0.90% 0.0017 0.81% 0.0018 -
0.2125 13:23:00 0.0003 0.14% 0.0016 0.76% 0.0014 0.66% 0.0015 -
0.2122 12:04:45 - - 0.0013 0.62% 0.0011 0.52% 0.0012 -
0.2122 12:04:45 0.0003 0.14% 0.0013 0.62% 0.0011 0.52% 0.0012 -
0.2119 11:43:44 0.0005 0.24% 0.001 0.47% 0.0008 0.38% 0.0009 -
0.2114 11:03:01 - - 0.0005 0.24% 0.0003 0.14% 0.0004 -
0.2114 11:03:01 0.0007 0.33% 0.0005 0.24% 0.0003 0.14% 0.0004 -
0.2107 10:43:41 0.0001 0.05% 0.0002 0.09% 0.0004 0.19% 0.0003 -
0.2108 10:22:50 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0003 0.14% 0.0002 -
0.2109 09:43:40 0.0001 0.05% - - 0.0002 0.09% 0.0001 -
0.2108 08:43:51 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0003 0.14% 0.0002 -
0.2109 08:22:53 0.0002 0.09% - - 0.0002 0.09% 0.0001 -
0.2111 08:03:27 - - 0.0002 0.09% - - 0.0001 -
0.2111 08:03:23 0.0003 0.14% 0.0002 0.09% - - 0.0001 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی