روبل روسیه / تنگ قزاقستان

RUB/KZT Ask
نرخ فعلی:: 5.9199 0.78
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 5.9199 0.78

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 5.9199 0.78

واحد پولی : -

کشور : روسیه

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات روبل روسیه / تنگ قزاقستان

در حال حاضر قیمت روبل روسیه / تنگ قزاقستان چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر روبل روسیه / تنگ قزاقستان
5.9199 ریال
می باشد

قیمت روبل روسیه / تنگ قزاقستان روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت روبل روسیه / تنگ قزاقستان روز گذشته برابر با
5.8735 ریال
بود

قیمت روبل روسیه / تنگ قزاقستان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت روبل روسیه / تنگ قزاقستان نسبت به روز گذشته
0.0464 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت روبل روسیه / تنگ قزاقستان در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای روبل روسیه / تنگ قزاقستان برابر با 5.8708 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای روبل روسیه / تنگ قزاقستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

5.9199 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای روبل روسیه / تنگ قزاقستان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

5.8292 ریال

قیمت روبل روسیه / تنگ قزاقستان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / تنگ قزاقستان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 3 آذر 1400  با رقم 5.7828 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.37 درصدی یا 0.1371 ریال روبل روسیه / تنگ قزاقستان نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت روبل روسیه / تنگ قزاقستان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / تنگ قزاقستان   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آبان 1400  با رقم 5.984 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.07  درصدی یا 0.0641 ریال روبل روسیه / تنگ قزاقستان نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت روبل روسیه / تنگ قزاقستان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / تنگ قزاقستان در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 9 شهریور 1400  با رقم 5.8274 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.58 درصدی یا 0.0925 ریال روبل روسیه / تنگ قزاقستان نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت روبل روسیه / تنگ قزاقستان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / تنگ قزاقستان در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 خرداد 1400  با رقم 5.839 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.38 درصدی یا 0.0809 ریال روبل روسیه / تنگ قزاقستان نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت روبل روسیه / تنگ قزاقستان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / تنگ قزاقستان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آذر 1399  با رقم 5.6133 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.46 درصدی یا 0.3066 ریال روبل روسیه / تنگ قزاقستان نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت روبل روسیه / تنگ قزاقستان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای روبل روسیه / تنگ قزاقستان برابر است با 6.19 ریال که در تاریخ شنبه 21 دی 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / تنگ قزاقستان چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / تنگ قزاقستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.712673 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید روبل روسیه / تنگ قزاقستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / تنگ قزاقستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.07 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در روبل روسیه / تنگ قزاقستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 9 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / تنگ قزاقستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.58 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در روبل روسیه / تنگ قزاقستان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / تنگ قزاقستان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  1.38 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در روبل روسیه / تنگ قزاقستان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / تنگ قزاقستان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.46 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / تنگ قزاقستان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.03  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / تنگ قزاقستان، 1.07 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / تنگ قزاقستان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / تنگ قزاقستان، 1.07 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / تنگ قزاقستان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 5.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / تنگ قزاقستان،  1.07 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / تنگ قزاقستان نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / تنگ قزاقستان،  1.07 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / تنگ قزاقستان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 6.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / تنگ قزاقستان،  1.07 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / تنگ قزاقستان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 20.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / تنگ قزاقستان،  1.07 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / تنگ قزاقستان نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 9.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / تنگ قزاقستان،  1.07 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات روبل روسیه / تنگ قزاقستان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی