روبل روسیه / ین ژاپن

RUB/JPY Ask
نرخ فعلی:: 1.5291 2.54
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.5291 2.54

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.5291 2.54

واحد پولی : -

کشور : روسیه

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد روبل روسیه / ین ژاپن

۰۳:۲۳:۳۹
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
روبل روسیه / ین ژاپن 0.0379 0.0105 0.0379 0.0287 0.1635 0.1614

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4709
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 30.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4709
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 30.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.4709
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 30.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.4709
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 30.8%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی