روبل روسیه / ین ژاپن

RUB/JPY Ask
نرخ فعلی:: 1.4679 1.59
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.4679 1.59

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.4679 1.59

واحد پولی : -

کشور : روسیه

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات روبل روسیه / ین ژاپن

در حال حاضر قیمت روبل روسیه / ین ژاپن چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر روبل روسیه / ین ژاپن 1.4679 ریال می باشد

قیمت روبل روسیه / ین ژاپن روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت روبل روسیه / ین ژاپن روز گذشته برابر با 1.4912 ریال بود

قیمت روبل روسیه / ین ژاپن نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت روبل روسیه / ین ژاپن نسبت به روز گذشته 0.0233 ریال کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت روبل روسیه / ین ژاپن در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای روبل روسیه / ین ژاپن برابر با 1.4679 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای روبل روسیه / ین ژاپن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.4912 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای روبل روسیه / ین ژاپن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.4679 ریال

قیمت روبل روسیه / ین ژاپن نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / ین ژاپن در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 27 دی 1400  با رقم 1.4912 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.56 درصدی یا 0.0233 ریال روبل روسیه / ین ژاپن نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت روبل روسیه / ین ژاپن نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / ین ژاپن در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 3 دی 1400  با رقم 1.5529 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.47  درصدی یا 0.085 ریال روبل روسیه / ین ژاپن نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت روبل روسیه / ین ژاپن نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / ین ژاپن در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 2 آبان 1400  با رقم 1.4912 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.56 درصدی یا 0.0233 ریال روبل روسیه / ین ژاپن نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت روبل روسیه / ین ژاپن نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / ین ژاپن در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 2 مرداد 1400  با رقم 1.497 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.94 درصدی یا 0.0291 ریال روبل روسیه / ین ژاپن نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت روبل روسیه / ین ژاپن نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / ین ژاپن در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 5 بهمن 1399  با رقم 1.3779 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.53 درصدی یا 0.09 ریال روبل روسیه / ین ژاپن نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت روبل روسیه / ین ژاپن تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای روبل روسیه / ین ژاپن برابر است با 1.8121 ریال که در تاریخ سه شنبه 1 خرداد 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / ین ژاپن چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / ین ژاپن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید روبل روسیه / ین ژاپن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 3 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / ین ژاپن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.47 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در روبل روسیه / ین ژاپن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 2 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / ین ژاپن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.56 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در روبل روسیه / ین ژاپن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 2 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / ین ژاپن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  1.94 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در روبل روسیه / ین ژاپن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 5 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / ین ژاپن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.53 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / ین ژاپن نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.59  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / ین ژاپن، 5.47 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / ین ژاپن نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.38 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / ین ژاپن، 5.47 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / ین ژاپن نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / ین ژاپن،  5.47 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / ین ژاپن نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 29.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / ین ژاپن،  5.47 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / ین ژاپن نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 37.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / ین ژاپن،  5.47 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / ین ژاپن نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / ین ژاپن،  5.47 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / ین ژاپن نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 46. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / ین ژاپن،  5.47 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات روبل روسیه / ین ژاپن

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین