روبل روسیه / پوند مصر

RUB/EGP Ask
نرخ فعلی:: 0.2242 1.22
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.2242 1.22
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.2242 1.22
واحد پولی : -
کشور : روسیه
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

روبل روسیه / پوند مصر در روز جاری

۱۸:۴۳:۴۲
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.2242 18:43:42 0.0003 0.13% 0.0027 1.22% 0.0027 1.22% 0.0019 -
0.2239 18:22:58 0.0002 0.09% 0.0024 1.08% 0.0024 1.08% 0.0016 -
0.2237 17:22:57 0.0001 0.04% 0.0022 0.99% 0.0022 0.99% 0.0014 -
0.2238 17:03:38 - - 0.0023 1.04% 0.0023 1.04% 0.0015 -
0.2238 17:03:32 0.0001 0.04% 0.0023 1.04% 0.0023 1.04% 0.0015 -
0.2239 16:43:46 0.0001 0.04% 0.0024 1.08% 0.0024 1.08% 0.0016 -
0.224 16:22:52 0.0001 0.04% 0.0025 1.13% 0.0025 1.13% 0.0017 -
0.2239 16:02:55 - - 0.0024 1.08% 0.0024 1.08% 0.0016 -
0.2239 16:02:54 0.0001 0.04% 0.0024 1.08% 0.0024 1.08% 0.0016 -
0.224 15:22:52 0.0005 0.22% 0.0025 1.13% 0.0025 1.13% 0.0017 -
0.2245 15:03:30 - - 0.003 1.35% 0.003 1.35% 0.0022 -
0.2245 15:03:19 0.0001 0.04% 0.003 1.35% 0.003 1.35% 0.0022 -
0.2244 14:43:49 0.0009 0.40% 0.0029 1.31% 0.0029 1.31% 0.0021 -
0.2235 14:03:00 - - 0.002 0.90% 0.002 0.90% 0.0012 -
0.2235 14:03:00 0.0005 0.22% 0.002 0.90% 0.002 0.90% 0.0012 -
0.223 13:43:53 0.0001 0.04% 0.0015 0.68% 0.0015 0.68% 0.0007 -
0.2231 13:22:40 0.0001 0.04% 0.0016 0.72% 0.0016 0.72% 0.0008 -
0.223 13:03:05 - - 0.0015 0.68% 0.0015 0.68% 0.0007 -
0.223 13:03:04 0.0001 0.04% 0.0015 0.68% 0.0015 0.68% 0.0007 -
0.2229 12:22:47 0.0002 0.09% 0.0014 0.63% 0.0014 0.63% 0.0006 -
0.2227 12:03:45 - - 0.0012 0.54% 0.0012 0.54% 0.0004 -
0.2227 12:03:41 0.0003 0.13% 0.0012 0.54% 0.0012 0.54% 0.0004 -
0.2224 11:43:39 0.0002 0.09% 0.0009 0.41% 0.0009 0.41% 0.0001 -
0.2222 11:02:48 - - 0.0007 0.32% 0.0007 0.32% 0.0001 -
0.2222 11:02:45 0.0004 0.18% 0.0007 0.32% 0.0007 0.32% 0.0001 -
0.2218 10:43:52 0.0001 0.05% 0.0003 0.14% 0.0003 0.14% 0.0005 -
0.2217 10:22:51 0.0001 0.05% 0.0002 0.09% 0.0002 0.09% 0.0006 -
0.2216 10:03:00 - - 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0007 -
0.2216 10:03:00 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0001 0.05% 0.0007 -
0.2215 09:02:52 - - - - - - 0.0008 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی