روبل روسیه / پوند مصر

RUB/EGP Ask
نرخ فعلی:: 0.2001 0.15
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.2001 0.15

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.2001 0.15

واحد پولی : -

کشور : روسیه

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات روبل روسیه / پوند مصر

در حال حاضر قیمت روبل روسیه / پوند مصر چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر روبل روسیه / پوند مصر 0.2001 ریال می باشد

قیمت روبل روسیه / پوند مصر روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت روبل روسیه / پوند مصر روز گذشته برابر با 0.2004 ریال بود

قیمت روبل روسیه / پوند مصر نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت روبل روسیه / پوند مصر نسبت به روز گذشته 0.0003 ریال کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت روبل روسیه / پوند مصر در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای روبل روسیه / پوند مصر برابر با 0.2003 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای روبل روسیه / پوند مصر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2004 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای روبل روسیه / پوند مصر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.1994 ریال

قیمت روبل روسیه / پوند مصر نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / پوند مصر در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 30 دی 1400  با رقم 0.2058 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.76 درصدی یا 0.0057 ریال روبل روسیه / پوند مصر نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت روبل روسیه / پوند مصر نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / پوند مصر در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 دی 1400  با رقم 0.2144 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.66  درصدی یا 0.0143 ریال روبل روسیه / پوند مصر نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت روبل روسیه / پوند مصر نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / پوند مصر در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 0.2231 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 10.3 درصدی یا 0.023 ریال روبل روسیه / پوند مصر نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت روبل روسیه / پوند مصر نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / پوند مصر در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 5 مرداد 1400  با رقم 0.2135 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.27 درصدی یا 0.0134 ریال روبل روسیه / پوند مصر نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت روبل روسیه / پوند مصر نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / پوند مصر در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 8 بهمن 1399  با رقم 0.208 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.79 درصدی یا 0.0079 ریال روبل روسیه / پوند مصر نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت روبل روسیه / پوند مصر تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای روبل روسیه / پوند مصر برابر است با 0.293 ریال که در تاریخ سه شنبه 1 خرداد 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / پوند مصر چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / پوند مصر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.2 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید روبل روسیه / پوند مصر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / پوند مصر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.66 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در روبل روسیه / پوند مصر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / پوند مصر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 10.3 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در روبل روسیه / پوند مصر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 5 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / پوند مصر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  6.27 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در روبل روسیه / پوند مصر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 8 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / پوند مصر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.79 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / پوند مصر نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 3.53  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / پوند مصر، 6.66 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / پوند مصر نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / پوند مصر، 6.66 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / پوند مصر نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 2.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / پوند مصر،  6.66 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / پوند مصر نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 26.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / پوند مصر،  6.66 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / پوند مصر نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 39.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / پوند مصر،  6.66 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / پوند مصر نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 44.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / پوند مصر،  6.66 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / پوند مصر نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 52. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / پوند مصر،  6.66 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات روبل روسیه / پوند مصر

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین