روبل روسیه / کرون دانمارک

RUB/DKK Ask
نرخ فعلی:: 0.0872 0.11
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0872 0.11
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0872 0.11
واحد پولی : -
کشور : روسیه
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۳:۵۰:۲۷

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.0872 13:50:27 0.0001 0.11% 0.0001 0.11% 0.0002 0.23% 0.0001 -
0.0871 13:29:00 0.0001 0.11% - - 0.0001 0.11% - -
0.0872 13:08:18 0.0001 0.11% 0.0001 0.11% 0.0002 0.23% 0.0001 -
0.0871 12:29:01 0.0001 0.11% - - 0.0001 0.11% - -
0.0872 12:03:04 0.0001 0.11% 0.0001 0.11% 0.0002 0.23% 0.0001 -
0.0871 11:50:31 0.0001 0.11% - - 0.0001 0.11% - -
0.087 08:43:18 0.0001 0.11% 0.0001 0.11% - - 0.0001 -
0.0871 08:21:58 0.0014 1.63% - - 0.0001 0.11% - -
0.0857 07:56:20 0.0013 1.52% 0.0014 1.63% 0.0013 1.52% 0.0014 -
0.087 07:21:58 0.0001 0.11% 0.0001 0.11% - - 0.0001 -
0.0871 06:43:16 0.0001 0.11% - - 0.0001 0.11% - -
0.087 06:21:56 0.0001 0.11% 0.0001 0.11% - - 0.0001 -
0.0871 06:08:00 0.0001 0.11% - - 0.0001 0.11% - -
0.087 05:29:00 0.0001 0.11% 0.0001 0.11% - - 0.0001 -
0.0871 04:43:13 0.0001 0.11% - - 0.0001 0.11% - -
0.087 03:08:20 0.0001 0.11% 0.0001 0.11% - - 0.0001 -
0.0871 00:50:32 0.0001 0.11% - - 0.0001 0.11% - -
0.087 00:29:59 - - 0.0001 0.11% - - 0.0001 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی