روبل روسیه / کرون دانمارک

RUB/DKK Ask
نرخ فعلی:: 0.0869 0.12
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0869 0.12
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0869 0.12
واحد پولی : -
کشور : روسیه
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی