روبل روسیه / کرون چک

RUB/CZK Ask
نرخ فعلی:: 0.3092 0.39
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.3092 0.39
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.3092 0.39
واحد پولی : -
کشور : روسیه
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

روبل روسیه / کرون چک در روز جاری

۲۳:۴۳:۲۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.3092 23:43:29 0.0001 0.03% 0.0012 0.39% 0.0012 0.39% 0.0009 -
0.3091 23:22:54 0.0002 0.06% 0.0011 0.36% 0.0011 0.36% 0.0008 -
0.3093 23:02:46 - - 0.0013 0.42% 0.0013 0.42% 0.001 -
0.3093 23:02:41 0.0002 0.06% 0.0013 0.42% 0.0013 0.42% 0.001 -
0.3091 22:03:01 - - 0.0011 0.36% 0.0011 0.36% 0.0008 -
0.3091 22:03:01 0.0001 0.03% 0.0011 0.36% 0.0011 0.36% 0.0008 -
0.3092 21:43:43 0.0001 0.03% 0.0012 0.39% 0.0012 0.39% 0.0009 -
0.3093 20:43:48 0.0001 0.03% 0.0013 0.42% 0.0013 0.42% 0.001 -
0.3094 20:22:41 0.0001 0.03% 0.0014 0.45% 0.0014 0.45% 0.0011 -
0.3093 19:43:53 0.0002 0.06% 0.0013 0.42% 0.0013 0.42% 0.001 -
0.3091 19:03:02 - - 0.0011 0.36% 0.0011 0.36% 0.0008 -
0.3091 19:03:00 0.0001 0.03% 0.0011 0.36% 0.0011 0.36% 0.0008 -
0.309 18:43:45 0.0001 0.03% 0.001 0.32% 0.001 0.32% 0.0007 -
0.3091 18:22:41 0.0004 0.13% 0.0011 0.36% 0.0011 0.36% 0.0008 -
0.3087 18:03:57 - - 0.0007 0.23% 0.0007 0.23% 0.0004 -
0.3087 18:03:57 0.0001 0.03% 0.0007 0.23% 0.0007 0.23% 0.0004 -
0.3088 17:22:41 0.0004 0.13% 0.0008 0.26% 0.0008 0.26% 0.0005 -
0.3092 17:03:11 - - 0.0012 0.39% 0.0012 0.39% 0.0009 -
0.3092 17:03:07 0.0004 0.13% 0.0012 0.39% 0.0012 0.39% 0.0009 -
0.3088 16:43:39 0.0001 0.03% 0.0008 0.26% 0.0008 0.26% 0.0005 -
0.3087 16:03:17 - - 0.0007 0.23% 0.0007 0.23% 0.0004 -
0.3087 16:03:13 0.0005 0.16% 0.0007 0.23% 0.0007 0.23% 0.0004 -
0.3092 15:22:43 0.0006 0.19% 0.0012 0.39% 0.0012 0.39% 0.0009 -
0.3086 15:03:02 - - 0.0006 0.19% 0.0006 0.19% 0.0003 -
0.3086 15:03:01 0.0002 0.06% 0.0006 0.19% 0.0006 0.19% 0.0003 -
0.3088 14:42:58 0.0003 0.10% 0.0008 0.26% 0.0008 0.26% 0.0005 -
0.3091 14:03:32 - - 0.0011 0.36% 0.0011 0.36% 0.0008 -
0.3091 14:03:28 0.0005 0.16% 0.0011 0.36% 0.0011 0.36% 0.0008 -
0.3086 13:43:50 0.0002 0.06% 0.0006 0.19% 0.0006 0.19% 0.0003 -
0.3084 13:22:48 0.0003 0.10% 0.0004 0.13% 0.0004 0.13% 0.0001 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی