روبل روسیه / کرون چک

RUB/CZK Ask
نرخ فعلی:: 0.4295 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.4295 0.02

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.4295 0.02

واحد پولی : -

کشور : روسیه

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی