روبل روسیه / دلار کانادا

RUB/CAD Ask
نرخ فعلی:: 0.0171 1.18
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0171 1.18

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0171 1.18

واحد پولی : -

کشور : روسیه

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات روبل روسیه / دلار کانادا

در حال حاضر قیمت روبل روسیه / دلار کانادا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر روبل روسیه / دلار کانادا
0.0171 ریال
می باشد

قیمت روبل روسیه / دلار کانادا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت روبل روسیه / دلار کانادا روز گذشته برابر با
0.0171 ریال
بود

قیمت روبل روسیه / دلار کانادا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت روبل روسیه / دلار کانادا نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت روبل روسیه / دلار کانادا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای روبل روسیه / دلار کانادا برابر با 0.0169 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای روبل روسیه / دلار کانادا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0171 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای روبل روسیه / دلار کانادا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0169 ریال

قیمت روبل روسیه / دلار کانادا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / دلار کانادا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 30 آبان 1400  با رقم 0.0171 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال روبل روسیه / دلار کانادا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت روبل روسیه / دلار کانادا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / دلار کانادا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 0.0171 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال روبل روسیه / دلار کانادا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت روبل روسیه / دلار کانادا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / دلار کانادا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 6 شهریور 1400  با رقم 0.0172 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.58 درصدی یا 0.0001 ریال روبل روسیه / دلار کانادا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت روبل روسیه / دلار کانادا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / دلار کانادا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 خرداد 1400  با رقم 0.0165 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.63 درصدی یا 0.0006 ریال روبل روسیه / دلار کانادا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت روبل روسیه / دلار کانادا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / دلار کانادا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آذر 1399  با رقم 0.0171 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال روبل روسیه / دلار کانادا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت روبل روسیه / دلار کانادا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای روبل روسیه / دلار کانادا برابر است با 0.0214 ریال که در تاریخ جمعه 20 دی 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / دلار کانادا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / دلار کانادا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید روبل روسیه / دلار کانادا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / دلار کانادا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در روبل روسیه / دلار کانادا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 6 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / دلار کانادا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.58 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در روبل روسیه / دلار کانادا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / دلار کانادا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  3.63 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در روبل روسیه / دلار کانادا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / دلار کانادا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / دلار کانادا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.89  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / دلار کانادا، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / دلار کانادا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / دلار کانادا، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / دلار کانادا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.99 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / دلار کانادا،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / دلار کانادا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / دلار کانادا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / دلار کانادا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 4.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / دلار کانادا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / دلار کانادا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 51.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / دلار کانادا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / دلار کانادا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 7.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / دلار کانادا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات روبل روسیه / دلار کانادا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی