روبل روسیه / لو بلغارستان

RUB/BGN Ask
نرخ فعلی:: 0.0218 0.46
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0218 0.46
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0218 0.46
واحد پولی : -
کشور : روسیه
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۸:۲۱:۵۳

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.0218 18:21:53 0.0001 0.46% 0.0001 0.46% - - - -
0.0217 17:22:05 0.0001 0.46% - - 0.0001 0.46% 0.0001 -
0.0218 16:21:58 0.0001 0.46% 0.0001 0.46% - - - -
0.0217 14:03:05 - - - - 0.0001 0.46% 0.0001 -
0.0217 14:03:00 0.0001 0.46% - - 0.0001 0.46% 0.0001 -
0.0218 11:01:52 - - 0.0001 0.46% - - - -
0.0218 11:01:51 0.0001 0.46% 0.0001 0.46% - - - -
0.0217 09:01:26 - - - - 0.0001 0.46% 0.0001 -
0.0217 09:01:24 0.0001 0.46% - - 0.0001 0.46% 0.0001 -
0.0218 08:42:48 0.0001 0.46% 0.0001 0.46% - - - -
0.0217 15:42:59 0.0001 0.46% - - 0.0001 0.46% 0.0001 -
0.0218 14:43:08 - - 0.0001 0.46% - - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی