روبل روسیه / دلار استرالیا

RUB/AUD Ask
نرخ فعلی:: 0.0186 3.76
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0186 3.76

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0186 3.76

واحد پولی : -

کشور : روسیه

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات روبل روسیه / دلار استرالیا

در حال حاضر قیمت روبل روسیه / دلار استرالیا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر روبل روسیه / دلار استرالیا
0.0186 ریال
می باشد

قیمت روبل روسیه / دلار استرالیا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت روبل روسیه / دلار استرالیا روز گذشته برابر با
0.0186 ریال
بود

قیمت روبل روسیه / دلار استرالیا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت روبل روسیه / دلار استرالیا نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت روبل روسیه / دلار استرالیا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای روبل روسیه / دلار استرالیا برابر با 0.0193 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای روبل روسیه / دلار استرالیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0193 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای روبل روسیه / دلار استرالیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0186 ریال

قیمت روبل روسیه / دلار استرالیا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / دلار استرالیا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 0.0188 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.06 درصدی یا 0.0002 ریال روبل روسیه / دلار استرالیا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت روبل روسیه / دلار استرالیا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / دلار استرالیا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 0.019 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.1  درصدی یا 0.0004 ریال روبل روسیه / دلار استرالیا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت روبل روسیه / دلار استرالیا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / دلار استرالیا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1400  با رقم 0.0186 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال روبل روسیه / دلار استرالیا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت روبل روسیه / دلار استرالیا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / دلار استرالیا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 0.0178 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.49 درصدی یا 0.0008 ریال روبل روسیه / دلار استرالیا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت روبل روسیه / دلار استرالیا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / دلار استرالیا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 0.0182 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.19 درصدی یا 0.0004 ریال روبل روسیه / دلار استرالیا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت روبل روسیه / دلار استرالیا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای روبل روسیه / دلار استرالیا برابر است با 0.0238 ریال که در تاریخ پنجشنبه 19 دی 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / دلار استرالیا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / دلار استرالیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید روبل روسیه / دلار استرالیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / دلار استرالیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.1 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در روبل روسیه / دلار استرالیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 14 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / دلار استرالیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در روبل روسیه / دلار استرالیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / دلار استرالیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  4.49 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در روبل روسیه / دلار استرالیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / دلار استرالیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.19 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / دلار استرالیا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.51  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / دلار استرالیا، 2.1 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / دلار استرالیا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / دلار استرالیا، 2.1 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / دلار استرالیا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / دلار استرالیا،  2.1 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / دلار استرالیا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / دلار استرالیا،  2.1 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / دلار استرالیا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 9.84 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / دلار استرالیا،  2.1 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / دلار استرالیا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 23.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / دلار استرالیا،  2.1 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / دلار استرالیا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 17.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / دلار استرالیا،  2.1 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات روبل روسیه / دلار استرالیا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی