روبل روسیه / درهم امارات

RUB/AED Ask
نرخ فعلی:: 0.0475 0.21
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0475 0.21

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0475 0.21

واحد پولی : -

کشور : روسیه

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات روبل روسیه / درهم امارات

در حال حاضر قیمت روبل روسیه / درهم امارات چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر روبل روسیه / درهم امارات 0.0475 ریال می باشد

قیمت روبل روسیه / درهم امارات روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت روبل روسیه / درهم امارات روز گذشته برابر با 0.0474 ریال بود

قیمت روبل روسیه / درهم امارات نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت روبل روسیه / درهم امارات نسبت به روز گذشته 0 ریال یافت

نرخ بازگشایی قیمت روبل روسیه / درهم امارات در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای روبل روسیه / درهم امارات برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای روبل روسیه / درهم امارات به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0481 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای روبل روسیه / درهم امارات به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0474 ریال

قیمت روبل روسیه / درهم امارات نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / درهم امارات در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 27 دی 1400  با رقم 0.0482 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.45 درصدی یا 0.0007 ریال روبل روسیه / درهم امارات نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت روبل روسیه / درهم امارات نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / درهم امارات در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 3 دی 1400  با رقم 0.0499 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.8  درصدی یا 0.0024 ریال روبل روسیه / درهم امارات نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت روبل روسیه / درهم امارات نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / درهم امارات در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 3 آبان 1400  با رقم 0.0527 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 9.86 درصدی یا 0.0052 ریال روبل روسیه / درهم امارات نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت روبل روسیه / درهم امارات نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / درهم امارات در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 4 مرداد 1400  با رقم 0.0499 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.8 درصدی یا 0.0024 ریال روبل روسیه / درهم امارات نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت روبل روسیه / درهم امارات نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روبل روسیه / درهم امارات در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 بهمن 1399  با رقم 0.0487 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.46 درصدی یا 0.0012 ریال روبل روسیه / درهم امارات نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت روبل روسیه / درهم امارات تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای روبل روسیه / درهم امارات برابر است با 0.0602 ریال که در تاریخ شنبه 21 دی 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / درهم امارات چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / درهم امارات تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.25 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید روبل روسیه / درهم امارات چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 3 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / درهم امارات تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.8 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در روبل روسیه / درهم امارات چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 3 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / درهم امارات، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 9.86 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در روبل روسیه / درهم امارات چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 4 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / درهم امارات تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  4.8 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در روبل روسیه / درهم امارات چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به روبل روسیه / درهم امارات، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.46 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / درهم امارات نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / درهم امارات، 4.8 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / درهم امارات نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / درهم امارات، 4.8 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / درهم امارات نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / درهم امارات،  4.8 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / درهم امارات نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 31.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / درهم امارات،  4.8 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / درهم امارات نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 40.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / درهم امارات،  4.8 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / درهم امارات نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 43.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / درهم امارات،  4.8 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روبل روسیه / درهم امارات نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 50.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روبل روسیه / درهم امارات،  4.8 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات روبل روسیه / درهم امارات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین