RTSI

RTSI
نرخ فعلی:: 1,679.02 0
شاخص های بورس / اصلی
نرخ فعلی: : 1,679.02 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1,679.02 0
واحد پولی : -
کشور : روسیه
شاخه : شاخص های بورس / اصلی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۶ خرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
RTSI - 1.6600 127.66 259.80 441.09 561.98

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,666
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13.02
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,623
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 56.02
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,540
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 139.02
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,491
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 188.02
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.61%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی