RTSI

RTSI
نرخ فعلی:: 1,307.14 0.41
شاخص های بورس / اصلی
نرخ فعلی: : 1,307.14 0.41
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1,307.14 0.41
واحد پولی : -
کشور : روسیه
شاخه : شاخص های بورس / اصلی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۹:۲۲:۲۹

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
RTSI 5.31 48.23 154.81 82.15 133.81 141.05

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,264
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 43.14
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,201
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 106.14
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,194
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 113.14
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.48%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,226
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 81.14
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.62%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی