لئو رومانی / روبل روسیه

RON/RUB Ask
نرخ فعلی:: 17.2912 0.06
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 17.2912 0.06

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 17.2912 0.06

واحد پولی : -

کشور : رومانی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی