لئو رومانی / پوند انگلیس

RON/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.1739 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.1739 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.1739 -

واحد پولی : -

کشور : رومانی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات لئو رومانی / پوند انگلیس

در حال حاضر قیمت لئو رومانی / پوند انگلیس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر لئو رومانی / پوند انگلیس
0.1739 ریال
می باشد

قیمت لئو رومانی / پوند انگلیس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت لئو رومانی / پوند انگلیس روز گذشته برابر با
0.1739 ریال
بود

قیمت لئو رومانی / پوند انگلیس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت لئو رومانی / پوند انگلیس نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت لئو رومانی / پوند انگلیس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای لئو رومانی / پوند انگلیس برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای لئو رومانی / پوند انگلیس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.1739 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای لئو رومانی / پوند انگلیس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.1739 ریال

قیمت لئو رومانی / پوند انگلیس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لئو رومانی / پوند انگلیس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال لئو رومانی / پوند انگلیس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت لئو رومانی / پوند انگلیس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لئو رومانی / پوند انگلیس   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال لئو رومانی / پوند انگلیس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت لئو رومانی / پوند انگلیس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لئو رومانی / پوند انگلیس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال لئو رومانی / پوند انگلیس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت لئو رومانی / پوند انگلیس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لئو رومانی / پوند انگلیس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 3 تیر 1400  با رقم 0.1736 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.17 درصدی یا 0.0003 ریال لئو رومانی / پوند انگلیس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت لئو رومانی / پوند انگلیس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لئو رومانی / پوند انگلیس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 16 آذر 1399  با رقم 0.185 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6 درصدی یا 0.0111 ریال لئو رومانی / پوند انگلیس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت لئو رومانی / پوند انگلیس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای لئو رومانی / پوند انگلیس برابر است با 0.1964 ریال که در تاریخ سه شنبه 22 مرداد 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در لئو رومانی / پوند انگلیس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به لئو رومانی / پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.230548 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید لئو رومانی / پوند انگلیس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به لئو رومانی / پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در لئو رومانی / پوند انگلیس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به لئو رومانی / پوند انگلیس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در لئو رومانی / پوند انگلیس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 3 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به لئو رومانی / پوند انگلیس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  0.17 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در لئو رومانی / پوند انگلیس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 16 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به لئو رومانی / پوند انگلیس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لئو رومانی / پوند انگلیس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.51  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لئو رومانی / پوند انگلیس، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لئو رومانی / پوند انگلیس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لئو رومانی / پوند انگلیس، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لئو رومانی / پوند انگلیس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لئو رومانی / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لئو رومانی / پوند انگلیس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لئو رومانی / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لئو رومانی / پوند انگلیس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 9.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لئو رومانی / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لئو رومانی / پوند انگلیس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 23.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لئو رومانی / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لئو رومانی / پوند انگلیس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 15.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لئو رومانی / پوند انگلیس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات لئو رومانی / پوند انگلیس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی