ربع سکه (قبل 86)

Quarter Coin Down
نرخ فعلی:: 32,500,000 -
سکه / سکه تاریخ پایین

نرخ فعلی: : 32,500,000 -

واحد حجمی : عدد

نرخ فعلی: : 32,500,000 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : سکه / سکه تاریخ پایین

واحد حجمی : عدد

نوع بازار : بازار داخلی

‌میانگین متحرک (EMA) ربع سکه (قبل 86)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 32,240,740.74
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 31,799,632.41
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 31,492,665.81
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 31,353,773.15
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 31,225,642.87
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 31,118,229.61
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 31,060,533.97

‌میانگین متحرک (SMA) ربع سکه (قبل 86)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 32,200,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 31,620,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 15,810,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 10,540,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 6,324,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 3,162,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 1,581,000

سطوح ‌حمایت و مقاومت ربع سکه (قبل 86)

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 32,500,000 32,500,000 32,500,000 - -
حمایت 2 (S2) 32,500,000 32,500,000 32,500,000 16,250,000 -
حمایت 1 (S1) 32,500,000 32,500,000 32,500,000 - 32,500,000
نقطه پیوت (PP) 32,500,000 32,500,000 32,500,000 16,250,000 32,500,000
مقاومت 1 (R1) 32,500,000 32,500,000 32,500,000 - 32,500,000
مقاومت 2 (R2) 32,500,000 32,500,000 32,500,000 16,250,000 -
مقاومت 3 (R3) 32,500,000 32,500,000 32,500,000 - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی