ربع سکه تاریخ پایین

Quarter Coin Down
نرخ فعلی:: 30,000,000 0
سکه / سکه تاریخ پایین
نرخ فعلی: : 30,000,000 0
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 30,000,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / سکه تاریخ پایین
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 22,173,333.33
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 16,406,413.32
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 11,906,551.55
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 10,244,309.56
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 8,188,583.46
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 6,248,007.95
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 4,889,844.90

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 19,692,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 13,070,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 9,386,500
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 8,248,666.66
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 6,898,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 5,407,850
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 3,910,925

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 30,000,000 30,000,000 30,000,000 - -
حمایت 2 (S2) 30,000,000 30,000,000 30,000,000 15,000,000 -
حمایت 1 (S1) 30,000,000 30,000,000 30,000,000 - 30,000,000
نقطه پیوت (PP) 30,000,000 30,000,000 30,000,000 15,000,000 30,000,000
مقاومت 1 (R1) 30,000,000 30,000,000 30,000,000 - 30,000,000
مقاومت 2 (R2) 30,000,000 30,000,000 30,000,000 15,000,000 -
مقاومت 3 (R3) 30,000,000 30,000,000 30,000,000 - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی