ربع سکه (قبل 86)

Quarter Coin Down
نرخ فعلی:: 31,000,000 -
سکه / سکه تاریخ پایین

نرخ فعلی: : 31,000,000 -

واحد حجمی : عدد

نرخ فعلی: : 31,000,000 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : سکه / سکه تاریخ پایین

واحد حجمی : عدد

نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه ربع سکه (قبل 86)

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
تمام سکه (قبل 86) 123,500,000 ۱۱:۲۴:۳۷ 200,000 0.16% 123,500,000 123,000,000 123,000,000 133,333 124,400,000 124,400,000
نیم سکه (قبل 86) 62,000,000 ۹ آذر - - 62,000,000 61,500,000 0 50,000 62,400,000 62,400,000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی