حباب ربع سکه

Rob Coin Blubber
نرخ فعلی:: 11,790,000 7.47
سکه / حباب سکه ها
نرخ فعلی: : 11,790,000 7.47
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 11,790,000 7.47
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / حباب سکه ها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۹:۵۹:۰۱

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
حباب ربع سکه 820,000 1,990,000 1,760,000 7,690,000 8,650,000 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,351,818 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,438,182 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13.89%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,562,500 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 227,500 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,947,813 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,157,813 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14,055,816 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,265,816 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.22%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی