حباب ربع سکه

Rob Coin Blubber
نرخ فعلی:: 6,290,000 -
سکه / حباب سکه ها
نرخ فعلی: : 6,290,000 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 6,290,000 -
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / حباب سکه ها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد حباب ربع سکه

۲۲ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
حباب ربع سکه - 460,000 590,000 6,760,000 18,320,000 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,689,000 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 399,000 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,593,636 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 303,636 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.83%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,328,056 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,038,056 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 32.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,883,946 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,593,946 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 57.14%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی