حباب ربع سکه

Rob Coin Blubber
نرخ فعلی:: 7,310,000 -
سکه / حباب سکه ها

نرخ فعلی: : 7,310,000 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 7,310,000 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : سکه / حباب سکه ها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات حباب ربع سکه

در حال حاضر قیمت حباب ربع سکه چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر حباب ربع سکه
7,310,000 ریال
می باشد

قیمت حباب ربع سکه روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت حباب ربع سکه روز گذشته برابر با
7,310,000 ریال
بود

قیمت حباب ربع سکه نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت حباب ربع سکه نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت حباب ربع سکه در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای حباب ربع سکه برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای حباب ربع سکه به ثبت رسید چقدر بوده است؟

7,490,000 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای حباب ربع سکه به ثبت رسید چقدر بوده است؟

7,180,000 ریال

قیمت حباب ربع سکه نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حباب ربع سکه در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 6 آذر 1400  با رقم 7,350,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.54 درصدی یا 40,000 ریال حباب ربع سکه نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت حباب ربع سکه نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حباب ربع سکه   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آبان 1400  با رقم 6,600,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 10.75  درصدی یا 710,000 ریال حباب ربع سکه نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت حباب ربع سکه نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حباب ربع سکه در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 13 شهریور 1400  با رقم 9,250,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 20.97 درصدی یا 1,940,000 ریال حباب ربع سکه نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت حباب ربع سکه نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حباب ربع سکه در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 12,780,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 42.8 درصدی یا 5,470,000 ریال حباب ربع سکه نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت حباب ربع سکه نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر حباب ربع سکه در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 14,650,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 50.1 درصدی یا 7,340,000 ریال حباب ربع سکه نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت حباب ربع سکه تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای حباب ربع سکه برابر است با 25,390,000 ریال که در تاریخ چهارشنبه 14 آبان 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در حباب ربع سکه چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به حباب ربع سکه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.349528 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید حباب ربع سکه چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به حباب ربع سکه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 10.75 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در حباب ربع سکه چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 13 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به حباب ربع سکه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 20.97 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در حباب ربع سکه چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به حباب ربع سکه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  42.8 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در حباب ربع سکه چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به حباب ربع سکه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 50.1 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حباب ربع سکه نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.72  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حباب ربع سکه، 10.75 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حباب ربع سکه نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حباب ربع سکه، 10.75 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حباب ربع سکه نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حباب ربع سکه،  10.75 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حباب ربع سکه نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 13.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حباب ربع سکه،  10.75 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حباب ربع سکه نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حباب ربع سکه،  10.75 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حباب ربع سکه نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 27.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حباب ربع سکه،  10.75 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در حباب ربع سکه نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 11.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت حباب ربع سکه،  10.75 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات حباب ربع سکه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی